Koncup syd 2007

 

Arrangör:          Lokala körföreningar i Skåne och Blekinge, som håller max 6 omgångar + 1 final år 2007.      Omgångarna arrangeras från april till september.

                          Datum och platser :

26 maj Naturbruksgymnasiet, Bräkne Hoby, Blekinge

3 juni Åstorp Rf

15 juli KUSK, Kapperup

30 september SKS, Flyinge

Final: 7 oktober Vinslöv.

 

Disciplin:         Konkörningen köres som A:0 två gånger. Dvs. två grundomgångar som summeras.

 

Funktionär:      Domare och banbyggare skall vara godkänd av Svenska Ridsportförbundet.

 

Banan:                Banans längd är ca 500 m.

·        Banan skall innehålla högst 15 hinder. Och kan ha två kombinationshinder. Bro kan ingå.

·        Portarna numreras i den ordningsföljd de skall köras med röda och vita skyltar (eller ”kjolar”). Första hindret skall vara 20 m från startlinjen, och sista hindret skall vara 20m från mållinjen. Avståndet mellan de enkla hindren skall vara minst 16 m.

·        Avståndet mellan konerna i en port skall vara vagnsbredd + 20 cm i alla klasser.

·        Tempon i Precisionskörningen är för klass A: 250 m/min, klass B: 230 m/min, klass C: 220 m/min, klass D: 200 m/min. Fyrspann och tandem 20 m/min lägre tempo.

·        Rivning av en boll ger 3 straffpoäng, och överskridande av maxtiden ger 0,5 straffpoäng per påbörjad sekund.

·        Icke reglementsenligt eller passande klädsel medför 3 straffpoäng.

·        Kuskarna indelas klassvis i grupper på 4 – 6 ekipage.

 

Bedömning:        Kusk, som deltar i tre eller flera tävlingar, deltar i den totala turneringen. De tre bästa 

      resultaten räknas samman och utgör kvalificering för finaltävling. I final är alla

      resultat nollställda, här räknas det bästa sammanlagda resultat i de två avskilda

      körningarna.

·        Skiftar en kusk ekipage (vagntyp/ändrar från 1- till 2-spann osv.) räknas de tre bästa

      resultaten med samma ekipage som kvalificerande till finalen.

·        Till finalen skall kvalificerade ekipage i de olika klasserna A, B, C & D ingå. Totalt 40 ekipage.

·        Samma häst/ponny får starta med max två kuskar i samma klass eller i var sin klass.

·        Obligatorisk funktionskontroll och kontrollmätning.

·        Minst ½ - 1 timme mellan klasserna.

 

Deltagare:          Turneringen 2007 är öppen för medlemmar av de arrangerande föreningarna och Svenska körföreningar.

·        Häst / Ponny skall ha fyllt minst 4 år tävlingsåret.

 

Klasser:              Det tävlas i tre klasser, A – B – C - D, för häst och ponny i såväl 1-, 2-, 4-spann samt   tandem.

·        Uppklassning / nedklassning i de respektive klasserna sker före start av turneringen enligt följande;

o       Klass A: Kusk som har kört/kör internationella tävlingar och SM samt de 3 bäst placerade kuskar i klass B föregående år.

o       Klass B: Lättklass kusk samt de 3 bäst placerade kuskar i klass C, och de tre sist placerade i klass A föregående år.

o       Klass  C: Nybörjare kusk samt de 3 sist placerade i klass B föregående år. 

o       Klass D: Ungdomsklass 8-12 år.

 

Vagntyp:      

·        Klass A skall köra med dressyrvagn / Finvagn. Reglementsenligt klädd.

·        Klass B, C och D kan köra med alla typer av vagn, inkl. Maratonvagn.

 

Klädsel:              Passande klädsel till vagn och seldon. Körförkläde, huvudbonad, handskar samt piska i

                            handen är obligatoriskt för kusken. Groom skall bära huvudbonad och handskar. Plagg

                            med kort ärm eller shorts samt tofflor är ej tillåtet. 

 

Poäng:         

·        Poäng från de två grundkörningarna lägges samman och blir det samlade resultatet för

                            den lokala deltävlingen.

·        Resultaten från varje kusk / tävling samlas, och uppdateras till den slutliga placeringen

·        De tre bästa resultaten av sex möjliga räknas, för kvalificering för final.

·        I final är alla resultat nollställda, här räknas det bästa sammanlagda resultat i de två körningarna i finalen.

 

Premier:      

·        Rosetter till placerade i var klass eventuellt deltagarrosett vid de lokala tävlingarna. Betalas av den arrangerande föreningen.

·        Premier till de tre bästa placerade i varje klass + stallplakett till alla deltagare i turneringen (minst 3 tävlingar)

·        Aktuella premier / Placeringar / klasser skall framgå vid start av turneringen.

 

Anmälan:            Anmälan skickas senast 2-3 veckor före tävling till arr. förening.

                            Vagnsbredd skall uppges på anmälningsblanketten. Kuskens genomgående

                            ekipagenummer tilldelas vid första tävlingen (fortlöpande). I final får

                            kusken ett nytt ekipagenummer

 

Avgift:                Startavgift 100 kr/omgång. Betalas vid  startanmälan eller efter avtal med arr. förening. Gällande vaccinationsintyg uppvisas vid startanmälan.

 

Kommitté:           Göran E Larsson, Anne-Christine Arvidsson, Thomas Burman, Birgitta Peil Ohlson samt adjungerad Leif-Göran Rasmusson

 

Övrigt:               Om inget annat angivits ovan gäller TR I / TR V.

                            Deltagare/groom ansvarar för sin egen ansvarsförsäkring.

                            

 


 

Översikt;

Klass

Kusk

Vagn/klädsel

Hinderbredd

Tempo

 

 

A

Kusk som har kört/kör internationella tävlingar och SM samt de 3 bäst placerade kuskar i klass B föregående år.

 

Dressyrvagn eller finvagn.

Reglementsenligt klädsel

Vagnsbredd

+ 20 cm

250 m/min

 

 

B

Lättklass kusk samt de 3 bäst placerade kuskar i klass C, och de tre sist placerade i klass A föregående år.

 

Alla vagnstyper inkl. maratonvagn.

Passande klädsel till vagn och seldon

Vagnsbredd

+ 20 cm

230 m/min

 

C

Nybörjare kusk samt de 3 sist placerade i klass B föregående år.

Alla vagnstyper inkl. maratonvagn.

Passande klädsel till vagn och seldon

Vagnsbredd

+ 20 cm

220 m/min

D

Ungdomklass 8-12 år

 

Alla vagnstyper inkl. maratonvagn.

Passande klädsel till vagn och seldon

Vagnsbredd

+ 20 cm

200 m/min