Åsbo Ryttarförening - hästkörtävling den 16 april 2005

Hästkörtävling
- En Körtävling i lokal lätt klass den 16 april 2005

Tidsprogram, startlistor, resultat

Lördag 16 april kl 08:00
kl 09:00
kl 14:30
ca 18.
Dressyr
Precision
Maraton
Avslutning
Deltagarelista Resultat dressyr
Resultat maraton
Resultat precision
Resultat totalt

Proposition - Kuskmeddelande - Resultat