Resultat: Herrevadsklsoter, Skåneserien
Datum: 2002-09-08 - 2002-09-08

Arrangör: Åsbo Kuskarna

Skåneserien Östra
PlacKusknamnKlubbDressyrPlacPrecisionOmkPlacTotalt

1

Elin Woltersdorf

Åsbo Kuskarna

45,00

1

0,00

5,00

10

45,00

2

Ingela Larsson

Vellinge Hästsportförening

49,00

2

0,00

0,00

3

49,00

3

Maria Nordqvist

Vinslöv RF

52,00

3

0,00

0,00

4

52,00

4

Ingrid Hesslo-Levin

Åsbo Kuskarna

53,00

4

0,00

5,00

11

53,00

5

Annelie Johansson

Vinslöv RF

55,00

5

0,00

0,00

9

55,00

6

Anders Wahldén

Vellinge Hästsportförening

57,00

7

0,00

0,00

2

57,00

7

Nicklas Falk

Åsbo Kuskarna

58,00

8

0,00

12

58,00

8

Lina Arvebro

Vellinge Hästsportförening

58,00

8

0,00

0,00

7

58,00

9

Kerstin Johannesson

Åstorpsortens Rf/Kusksek.

65,00

10

0,00

0,00

6

65,00

10

Annelie Johansson

Vinslöv RF

66,00

12

0,00

0,00

8

66,00

11

Emma Larsson

Vinslöv RF

67,00

13

0,00

0,00

1

67,00

12

Marika Svensson

Laholm

65,00

10

5,00

13

70,00

13

Petra Hansson

Åstorpsortens Rf/Kusksek.

70,00

14

0,00

0,00

5

70,00

14

Åke B-Nilsson

Laholm

56,00

6

6,20

14

E

62,20

Skåneserien Västra
PlacKusknamnKlubbDressyrPlacPrecisionOmkPlacTotalt

1

Gunlög Frost

Skånska Körsällskapet

48,00

1

0,00

5,00

9

48,00

2

Emma Gullbrandson

Fredskogs Kör & Ridklubb

51,00

2

0,00

0,00

7

51,00

3

Lisbeth Hellfalk

Skånska Körsällskapet

53,00

4

0,00

0,00

1

53,00

4

Hanna Johansson

Vinslöv RF

53,00

4

0,00

0,00

1

53,00

5

Malin Larsson

Vinslöv RF

53,00

4

0,00

13

53,00

6

Arne Holm

Blekinge Körsällskap

53,00

4

0,50

15

53,50

7

Jonna Eneroth

Fredskogs Kör & Ridklubb

51,00

2

5,00

18

56,00

8

Helena Törnblom

Kullasällskapet för körning

59,00

11

0,00

5,00

11

59,00

9

Andreas Nilsson

Bellinga Horse & Carriage Club

60,00

12

0,00

0,00

6

60,00

10

Elaine Nyberg

Fredskogs Kör & Ridklubb

60,00

12

0,00

0,00

4

60,00

11

Karin Bratten-Hill

Skånska Körsällskapet

56,00

8

5,50

20

61,50

12

Pernilla Ragnarsson

Vinslöv RF

62,00

14

0,00

0,00

3

62,00

13

Lina Olofsson

Kullasällskapet för körning

58,00

9

5,00

19

63,00

14

Annicka Björlind

Vinslöv RF

64,00

15

0,00

0,00

4

64,00

15

Ingela Knutsson-Klitte

Kullasällskapet för körning

65,00

17

0,00

5,00

8

65,00

16

Orvar Larsson

Blekinge Körsällskap

66,00

18

0,00

13

66,00

17

Uno Yxklinten

Kullasällskapet för körning

64,00

15

5,00

17

69,00

18

Roland Larsson

Blekinge Körsällskap

72,00

20

0,00

5,00

10

72,00

19

Lotta Nordström

Blekinge Körsällskap

73,00

21

0,00

5,00

12

73,00

20

Lars-Peter Holmlund

Skånska Körsällskapet

69,00

19

5,00

16

74,00

21

Lars Andersson

Bellinga Horse & Carriage Club

58,00

9

41,00

21

99,00