Vår samarbetspartner Torbjörn Hassler

Är utbildad landskapsingenjör med mångårig erfarenhet inom mark- och trädgårdsanläggning.

Torbjörn hjälper er att designa och anlägga er nya trädgård.

Med en målsättning att få en funktionell och lättskött trädgård med bestående estetiska och ekonomiska värden.

Det finns flera fördelar med en tidig planläggning av er trädgård.

Främst för att gräv och lastmaskiner i ett sent skeende kan få problem med tillgängligheten runt huset.

Uppförda förråd och carportar kan försvåra transporterna av schaktmassor och övrigt material som jord, grus, sten etc.

Trädgårdsanläggning är till viss del säsongs och väderberoende.

Ett tidigt igångsättande ger därför större marginaler för att hålla byggtiden och era kostnader nere.

E post: Torbjörn@skanevillan.se