Åsbo Ryttarförening - hästkörtävling den 9 juli 2005

Hästkörtävling
- En Körtävling i lokal lätt, regional lätt och nationell medelsvår klass den 9 juli 2005

Tidsprogram, startlistor, resultat

Lördag 9 juli kl 08:00
kl 09:00
kl 14:30
ca 18.
Dressyr
Precision
Maraton
Avslutning
Deltagarelista
Hästlista
Resultat dressyr
Resultat precision
Resultat maraton
Resultat totalt
Kusk & Häst

Proposition - Kuskmeddelande

Resultat: Dressyr Precision Maraton Totalt

Tidigare tävlingar
2005-04-16